Forsinkelse i sending av pakker

Kjære kunder,

Vi fikk følgende melding av Bring, fredag forrige uke:

Forsinkelse i fremsending av pakker og gods til Troms, Ofoten, Lofoten og Vesterålen.

I ukene 17-27 vil det grunnet banearbeid bli vesentlige forsinkelser på enkelte av togene til Narvik. Det vil da medføre at pakker og gods fra postnummer 0000-6999 til postnummer 8300-8599 og 9000-9499 kan bli inntil ett døgn forsinket i denne perioden. Volumer til Nordland sør for Ofoten og Lofoten, og Finnmark vil i liten eller ingen grad bli påvirket.

Med vennlig hilsen, Bring

Dette vil dessverre ha følger for oss, og vi ber om forståelse angående treigere leveranser i denne perioden.
Kontakt oss gjerne ved spørsmål!

Vennlig hilsen
Alle oss i Moss Hagemaskinservice