Angrerett

Informasjon om angrerett.
Hvis du angrer på et kjøp hos oss, er det angrerettloven som gjelder. Vi ønsker at håndteringen skal være så enkel som mulig, både for deg og for oss. Ved angret kjøp har selger og kjøper noen forpliktelser som må følges innenfor angrerettlovens bestemmelser. Vi anbefaler å ta godt vare på originalemballasjen hvis man eventuelt ønsker å returnere en vare.

Her finner du noen viktige utdrag fra angrerettloven:

  • Angreretten betinger at kunde bærer kostnadene selv (jf. Angrerettloven § 8, punkt i). Dersom varene ikke kan returneres med normal post anbefaler vi Posten.no for mer info og gjennomføring av retur av større pakker. Dersom forbrukeren uttrykkelig har valgt en annen type levering enn er dette en kostnad som bæres av kunde (jf. Angrerettloven § 24).
  • Angreretten kan ikke gjøres gjeldende for lyd- eller bildeopptak eller datamaskinprogram der forbrukeren har brutt forseglingen eller mottatt datafiler på egen server, eller der lisenskode/-informasjon er gjort tilgjengelig.(jf. Ang Angreretten § 22, punkt g og n)
  • Angreretten betinger at melding er gitt selger innen 14 dager etter at leveransen er mottatt.(jf. Angrerettloven § 21). Forbrukeren skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding om angrerett er blitt gitt, sende varene tilbake. (jf. Ang Angreretten § 25)
  • Angreretten gir næringsdrivende rett til å belaste kunde om produktet er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskap og/eller funksjon. (jf. Ang Angreretten § 25).
  • Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet..(jf Angrerettloven § 1).

Aktiv handling
Det forplikter en aktiv handling* fra deg på en slik måte at det ikke er noen tvil om at du benytter deg av din angrerett. Med en aktiv handling kan vi behandle saken på en rask og effektiv måte for begge parter, iht. angrerettloven (* ref. 14 dagers fristen nevnt i angrerettloven § 11).

Hvordan angrer jeg før ordren er sendt fra vårt lager?
Slett ordren selv fra ordrestatus på “Min side”, eller ta kontakt med vårt kundesenter og be om at hele ordren slettes. Dersom en av disse instanser bekrefter at ordren er slettet har du angret.

Hvordan angrer jeg før ordren er hentet på utleveringsstedet?
Logg inn på din konto “Min side” . Velg “Ordreoversikt og ny retur”, finn din ordre og søk om angrerett. Du kan også ta kontakt med vårt kundesenter for å få registrert en angrerett. Du vil motta en mail som bekrefter at ordren er innenfor kriteriene for angrerett. Du behøver ikke å foreta deg noe mot utleveringsstedet. Når ordren kommer tilbake til oss vil den bli kreditert i sin helhet.

Hvordan angrer jeg etter ordren er hentet?
Du kan angre på kjøpet ved å fylle ut dette angreskjema. Ta så kontakt med vårt kundesenter for å få registrert din angrerett retur. Ditt tilgodehavende av kjøpet vil bli kreditert og tilbakeført, alt etter hvilken betalingsmåte som er benyttet.

Postkontor/Utleveringssted
Det oppfordres til at Angrerettvarene sendes som registrert pakkepost slik at du kan følge pakken på Posten sine sider slik at du har full oversikt over hvor forsendelsen befinner seg i postens system frem til den ankommer oss.

Betalingsmåte

  1. Kontant ved henting—Overføres til ønsket bankkontonr.
  2. MasterCard & VISA—Tilbakeføres til kontokortholders konto

Passiv handling
Dersom du ikke henter ordren og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven § 11 og § 13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Når ordren kommer tilbake som uavhentet vil den bli kreditert i sin helhet og varene lagt tilbake på lager. Vi vil sende egen faktura pålydende porto to veier, pluss uavhentet gebyr pålydende kr. 250, for å dekke våre håndteringskostnader.