Knivbytte på robotgressklipperen

Når knivene er slitte, eller når tuppen på gressstråene begynner bli hvite og ser frynsete ut under klipping, bør du bytte knivene på robotgressklipperen slik at du fortsatt får gode resultater. Du må alltid bruke originale kniver og skruer, og alltid bytte skruene samtidig som kniven når du gjør vedlikehold. Hvis ikke kan skruen bli slitt ut og kniven løsne under bruk.

Under viser Husqvarna hvordan dette gjøres på Automower.

Trinnvis veiledning for bytting av kniver på Husqvarna Automower

  1. Kontroller at hovedbryteren er slått av
  2. Bruk vernehansker.
  3. Snu Automower® opp-ned.
  4. Roter skliplaten slik at hullet kommer over skruen til kniven.
  5. Skru opp kniven. Bruk en flat skrutrekker eller stjerneskrutrekker, helst magnetisk da det gjør det enklere å fjerne skruen.
  6. Tving skliplaten og knivskiven litt fra hverandre og fjern bladet og skruen.
  7. Fjern jord med en oppvaskbørste og en myk fuktet klut.
  8. Skru på den nye kniven med en ny skrue og stram godt. Både skruen og kniven må byttes hver gang
  9. Kontroller at knivene roterer frit

VI har kniver på lager i butikk og nettbutikk