Tilbakekalling – EU22i bærbart strømaggregat

Lekkasje fra drivstoffslange
Kontroller under om ditt aggregat er berørt av denne tilbakekallingen:

Modell: EU22i
Fra serienummer: EAMT-1000001
Til serienummer: EAMT-1265586

Aggregater i denne serien som allerede er utbedret, er merket med en dekal og teksten “ HONDA 7EP 16950-Z44 ”. Dekalen er montert under sidedeksel som vist på bildet under. Disse aggregatene inngår ikke lenger i tilbakekallingen.

Symptom
På noen enheter kan skruene som holder drivstoffkranen sammen, løsne under bruk og lekke drivstoff. Dersom drivstofflekkasje eller drivstoffdamp oppstår, kan det være fare for brann eller eksplosjon.
En drivstofflekkasje oppdages vanligvis av bensinlukten eller synlig lekkasje under aggregatet.
Det er ikke rapportert om skader på person eller eiendom.

Hva bør du gjøre?
Vi anbefaler sterkt at du ikke bruker aggregatet før feilen er utbedret.
Kontakt oss og avtal tid for bytte av drivstoffkranen.
Vi utfører bytte av drivstoffkran kostnadsfritt for deg.